שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, כ"ה באב התשע”ז