מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות אמירת סליחות המתחיל ביום חמישי לפי מנהג הספרדים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א יום שני כ"ט מנחם-אב תשע"ז ביום חמישי הקרוב, בעז"ה מתחילים לומר 'סליחות'. הזמן המתאים ל'סליחות' הוא: 100 דקות לפני הנץ החמה. נץ החמה ב- 6:17, 100 דקות לפני כן – בערך: 4:35, נעגל – 4:30. אם אדם קם מוקדם, בשעה כזאת (4:30) או נגיד בארבע, יקום ויקרא ברכות השחר ותיקון חצות. ואם יש לו עוד זמן, והוא אחר כך לא יספיק לקרא את כל הפתיחה, יוכל לקרא חלק מהפתיחה לפני עלות השחר – עד פרשת התמיד: "…בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ה'", ושם יעמוד. וכשיגמור את ה'סליחות', יוכל לקרא מפרשת התמיד והלאה ככה פסק מרן. ויש מחמירים שגם 'שמע ישראל' של הקרבנות יקרא אותה אחר כך – אחרי עלות השחר, ומי שיכול למצוא זמן לזה – לקרא גם 'קריאת שמע דקרבנות' אחרי עלות השחר ולא לפני – תבא עליו ברכה. ומי שלא יכול יעשה חצי חצי, 'פטמה לחצאין – כשרה', וכמו שאמרנו. וצריך לקרא תיקון חצות לפני ה'סליחות'! אם אדם אין לו זמן לשניהם, תיקון חצות קודם ל'סליחות'.