הקיפאון בשוק הנדל"ן גובר: ע"פ ההערכות, היקף העסקאות הנמוך הושפע מרמת השפל ברכישות המשקיעים ומהמתנת הזוגות הצעירים לתכנית "מחיר למשתכן". רמה נמוכה במיוחד של עסקאות בירושלים ותל-אביב • הנתונים המלאים - בפנים

הקיפאון העז בענף הנדל"ן נמשך. Danny Amendola Jersey ברבעון השני של השנה נרכשו 24.1 אלף דירות בלבד. ירידה של 12% בהשוואה לרבעון הקודם וירידה של 15% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בניכוי מכירות במסגרת "מחיר למשתכן" עמד סך העסקאות ברבעון השני על 22.7 אלף בלבד, הרמה הנמוכה ביותר מאז הרבעון השלישי של 2014, שעמד בצל ההמתנה לתכנית מע"מ אפס של מי שהיה שר האוצר בזמנו, יאיר לפיד. כך עולה מסקירה של משרד האוצר שפורסמה היום (ד). ברבעון השני נרכשו כ-11 אלף דירות על-ידי מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה (זוגות צעירים). chaussures nike air max pas cher 1.4 אלף דירות מתוכן נמכרו במסגרת 'מחיר למשתכן'. זו הרמה הרבעונית הגבוהה ביותר של מכירות במסגרת זו מאז יצאה התכנית לדרך. בניכוי מכירות מחיר למשתכן ירדו רכישות הזוגות הצעירים בשיעור של 12%, הן בהשוואה לרבעון הקודם והן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ביזנעס שימושי בכך, לאחר שלושה רבעונים רצופים בהם יורדות רכישות הזוגות הצעירים, הגיע סך רכישות זה לאחת הרמות הרבעוניות הנמוכות שנרשמו בפרמטר זה בשנים האחרונות. למעט, כאמור, בתקופת ההמתנה למע"מ אפס. רכישות משפרי הדיור ברבעון השני הסתכמו ב-8.7 אלף דירות בלבד, ירידה חדה של 20%, הן בהשוואה לרבעון הקודם והן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בכך הגיעה רמת הרכישות של סגמנט זה לרמתה הנמוכה ביותר מאז הרבעון השלישי של 2014. Under Armour UA Curry 1 בדומה לאותה תקופה בשנת 2014, שהתאפיינה ברמה נמוכה של עסקאות על רקע ההמתנה של הזוגות הצעירים לתכנית מע"מ אפס, ובכך השפיעה גם על היקף הפעילות של משפרי הדיור, מעצם היותם של הזוגות הצעירים חלק משמעותי מקהל היעד הפוטנציאלי לדירות אותם עתידים למכור משפרי הדיור. גם כעת, המתנת הזוגות הצעירים למכרזי מחיר למשתכן יש בה כדי לצמצם את היקף הפעילות בשוק של משפרי הדיור. העובדה לפיה נרשמת בנוסף גם ירידה חדה ברכישות המשקיעים, "תורמת" אף היא לירידה ברכישות משפרי הדיור. ברבעון השני של 2017 הוסיף לרדת "מלאי" הדירות המוחזק בידי משקיעים, זה הרבעון החמישי ברציפות. מאידך, נרשמה ירידה בסך הדירות שנמכרו על ידי משקיעים. nike air huarache donna ירידה זו מתרכזת באזורים בהם מחירי הדירות הנמכרות על ידי משקיעים גבוהים הן ביחס לאזורים אחרים והן בהשוואה לאלו הנמכרים על ידי משפרי דיור באותם אזורים. ברבעון השני של מכרו המשקיעים 5.6 אלף דירות, ירידה של 19% בהשוואה לרמה הגבוהה שנרשמה ברבעון הקודם וירידה של 9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. שיעורי ירידה אלו דומים לאלו שנמצאו בסך העסקאות בדירות יד שנייה. בכך התייצב משקל הדירות שמכרו משקיעים על שליש מסך העסקאות בדירות יד שנייה, השיעור הגבוה ביותר שנרשם בפרמטר זה בעשור האחרון. בהשוואה גאוגרפית ניכרת שונות גבוהה במכירות המשקיעים בחלק מהאזורים. adidas xeno superstar italia כך, בעוד שבאזורי תל-אביב, נתניה וירושלים נרשמו שיעורי ירידה חדים במכירות המשקיעים גם בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בשיעורים שבין 20%-26%, הגבוהים משיעורי הירידה בסך העסקאות בדירות יד שנייה באזורים אלו, באזורי הפריפריה ובאזור המרכז נרשם גידול בשיעור ממוצע של חמישה אחוזים. הגידול במכירות המשקיעים באזור באר שבע בולט במיוחד על רקע ירידה חדה של 13%, בסך העסקאות בדירות יד שנייה באזור זה. לא רק המכירות ירדו, גם רכישות המשקיעים ירדו ברבעון השני של השנה והסתכמו בכמות של 4.1 אלף דירות בלבד, אחת הרמות הנמוכות ביותר בהשוואה היסטורית.