לאחר שהתפרסם מכתב בשם הגרמ"ש קליין כי דבריו של רבה של בני ברק אינם נכונים במציאות, מבהיר הדיין כי אין חלילה פירוד ביניהם ומזכיר את תמיכת רבו, הגרש"ה וואזנר זצוק"ל, בגרמי"ל לנדא • ומה דעתו על עוף הבראקל?

מי זייף מכתב בשם הגרמ"ש קליין נגד רבה של בני ברק? הדיון ההלכתי סביב כשרות עוף הבראקל נמשך, וכעת מפרסם הגרמ"ש קליין, מחשובי הדיינים בבני ברק, מכתב התנצלות בפני הגרמי"ל לנדא שליט"א, בו הוא מבהיר כי המכתב שפורסם בשמו – שקרי. "ראינו מה שכתב הגרמי״ל לנדא במכתבו והיות והדברים אינם נכונים במציאות דעתנו כבתחילה שהעוף הנקרא ״בראקל״ שהובא בפיקוח ובהשגחה מלאה הינו עוף טהור ומהודר אף משאר העופות למהדרין מן המהדרין ויאכלו ענווים וישבעו" – נכתב במכתב שפורסם בעיתון יתד נאמן. הגרמ"ש קליין, מהחתומים על המכתב, הכחיש היום במכתב ששלח אל רבה של בני ברק. "לכבוד הגאון החסיד מורנו רבי משה יהודה לייב לנדא שליט״א, רב אב"ד עיר התורה והחסידות בני ברק. באתי בדברים דלהלן להתנצל בפני כבוד תורתו מאחר שבאתי עתה מחו"ל ושמעתי מאנשים שהיה משתמע כאילו יש איזה פירוד לבבות ח"ו ביני לבין מעלת כבודו. אמנם האמת אינו כן". "ראשית, דבר ידוע לכל שזכיתי לשמש את מורי ורבי הגאון פוסק הדור בעל שבט הלוי זצ"ל והנני נאמן לפסקיו, וכבוד מורי ורבי זצ"ל הורה במעמד אלפי ישראל שמעלת כבוד תורתו הוא רבה של בני ברק וזכיתי להיות במעמד קידוש השם זה. ובנוסף לזה כשהיה כמה פעמים מי שרצה לתת הכשר בעיר בני ברק באו אלי בשליחותכם שאשתדל על ידי מורי ורבי זצ"ל לבטל את זה וכמה פעמים הצלחתי בזה". "וגם פעם דרשתי ברבים נגד מי מהרבנים שרצה ליתן הכשר בעירנו ב"ב שלא על דעת האב"ד דב"ב, והדברים נתפרסמו בקובץ 'פעמי יעקב' ועוד היה כמה הזדמנויות כמו ביארצייט של אביכם שזכיתי לדבר שם, וגם כל משפחתי יודעים כמה אני מחשיב ומעריך מאוד את הכשרות של הרב אב"ד דב"ב". בהתייחסות לעוף הבראקל עצמו, כותב הדיין אל רבה של בני ברק: "ולעצם העניין המדובר, אם ירצה מעלת כבוד תורתו הרמה לשמוע מה שיש לי לומר בזה אשמח לבוא אליו וגם אני לשמוע מה שיש למעלת כבודו לומר בזה, ונא יודיעני הזמן המוכשר לכך".