המכתב, שנשלח לרבה של דרמשטט שבגרמניה, לימים ראש ישיבת קול תורה, נפתח בהבעת תודה על התמיכה הכספית בישיבה בראדין. מרן החפץ חיים מאחל לו "ויכתב ויחתם לשנת חיים ושלום וכל טוב ונזכה לשנת גאולה וישועה והרמת קרן התורה במהרה"

בית המכירות הפומביות ווינרס, מביא כעת למכירה מכתב נדיר בכתב יד קדשו של מרן בעל המשנה ברורה והחפץ חיים, עם איחול לברכת שנה טובה. המכתב עומד למכירה מיוחדת לקראת השנה החדשה, ועל פי ההערכה, היא תימכר בסכום של כ-10,000 דולר. במכתב מודה החפץ חיים מעומק ליבו על השתדלותו של הרב מערצבאך עבור הישיבה: "שנמצאת במצב נורא ודחוק למאוד שאי אפשר לתאר". בסיום המכתב מעבר לברכותיו הרגילות שהיה החפץ חיים מעטיר על תומכי הישיבה הוא מוסיף ברכה מיוחדת המתאימה לימים הממשמשים ובאים, ימי הזכרון: "וזכות המצוה הגדולה של החזקת תורה יעמוד למעכ"ת להזכר לטובה ולברכה לפני אדון כל בימי הזכרון הבע"ל ויכתב ויחתם לשנת חיים ושלום וכל טוב ונזכה לשנת גאולה וישועה והרמת קרן התורה במהרה…". המכתב נכתב בכתב יד אחד מנאמניו ונחתם בחתימת ידו הקדושה ובחותמתו. בתקופה זו של חייו החפץ חיים כבר לא כתב מכתבים בעצמו, המכתב נכתב כשנה לפני פטירתו בהיותו בן 94 שנים. הרב יונה מרצבך כיהן כרבה של דרמשטט שבגרמניה, לימים עלה הרב מרצבך לארץ ישראל וכיהן כראש ישיבת קול תורה. המכתב במצב טוב. מעט סימני קיפול משוקמים קלות אמנותית ללא פגיעה בטקסט. כתמי זמן. הדיו בסוף החתימה באותיות ה' ו ן' מעט נמרח.