שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, ה' אלול תשע"ז