ראש הישיבה רבי יגאל רוזן הורה לא להפסיק את השיעור • הפקחים הלכו ופסלו את הביקורת

המראות הקשות חוזרות – לכולנו עוד זכורים המראות של פקחים מגיעים באמצע סדרי הישיבה, נועלים את השערים, וכמו החיילים הרומאים בזמנו, סופרים את הנוכחים, רושמים, ולא מאפשרים לצאת ולבוא לישיבה.

קרא עוד:

[postim]

המראות אלו שהיו מנת חלקם של כל הישיבות והכוללים בארץ, פחתו במידה מסוימת, לאחר התערבויות של עסקנים חרדיים, ח"כים ומנהלי ישיבות. היום שוב חשו תלמידי ישיבה את השתלטותם של פקחי משרד הדתות על ניהול סדרי הישיבה.

לפני זמן קצר הגיעו פקחי ביקורת לישיבת אור ישראל בפתח תקווה, באמצע שיעורו של ראש הישיבה הגאון הרב יגאל רוזן. התלמידים שהיו בלב ים התלמוד, לא ידעו מה לעשות, באם לבטל מתורתם או להמשיך לשבת בשיעור הכללי. כשראה ראש הישיבה מה קורה, הורה מיד לבחורים שלא לצאת באמצע השיעור, ולא לתת לפקחים את האפשרות של ביטול תורה, כרצונם.

הפקחים שהרגישו פגועים מעצם העובדה שראש ישיבה מתערב להם בתפקידם, והוא אשר מחליט לבחורים מה לעשות, עזבו את המקום, בציינם כי פסלו את הביקורת.

יצויין כי זה איננו המקרה הראשון בו הפקחים מתפרצים באמצע שיעור תורני, מקרה דומה אירע לפני כשבועיים ימים בישיבת אהבת אהרן בבני ברק כאשר הפקחים התפרצו לביקורת בעת שיעורו של ראש הישיבה הרה"ג עובדיה יעב"ץ שליט"א.