תכונה רבה בקרב קהל חסידי נדבורנה ירושלים בעיר בית שמש לקראת מעמד 'קביעת מזוזות' לבית המדרש החדש "משמרת איתמר" ע"ש ולזכרו של כ"ק מרן האדמוה''ז רבי איתמר מנדבורנה זיע''א, השוכן ברח' רבי יהושע בשכונת קרית הרמ"א ברמה ב' בעיר

תכונה רבה בקרב קהל חסידי נדבורנה ירושלים בעיר בית שמש לקראת מעמד 'קביעת מזוזות' לבית המדרש החדש "משמרת איתמר" ע"ש ולזכרו של כ"ק מרן האדמוה"ז רבי איתמר מנדבורנה זיע"א, השוכן ברח' רבי יהושע בשכונת קרית הרמ"א ברמה ב' בעיר. המעמד יתקיים היום יום חמישי פרשת כי תצא בשעה 20:30 בערב בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שיופיע בהדרתו לפאר את המעמד הנשגב והגדול.

תיעוד: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים בביקור בבית מדרשו בבית שמש

כאמור, בית המדרש הוקם לפני כחצי שנה ושכן במבנה זמני ברח' רבי עקיבא, וב"ה לאחר עבודה ברוכה, מתוך עמל ויגיעה רבה מצד עסקני הקהילה, זוכים בחסידות בסייעתא דשמיא לברך על המוגמר עם סיומה של בניית ושיפוץ המבנה רחב הידיים שבו ישכון ברוב פא והדר ביהמ"ד, כיאה וכיאות לבית ה' לשמחת לב המוני חסידי וידידי בית נדבורנה בפרט ועולם התורה והחסידות בכלל, עם הקמתה והתפתחותה של קהילת הקודש נדבורנה ירושלים בעירנו שללא ספק תהווה בעזה"י מגדלור רוחני לכל מבקש תורה וחסידות.

יצויין שבית המדרש מוקם בברכת קדשו ועפ"י רצונו של כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע שתקופה קודם הסתלקותו עודד ודירבן את עסקני הקהילה בבי"ש להקים בית מדרש ומגדלור רוחני בדרך בית נדבורנה המעטירה, אך מסיבות טכניות התעכב הדבר, לאחרונה התעורר הצורך הרב בעקבות התפתחותה המרשימה בלע"ה של קהילה קדושה זו,וכעת זוכים לקיים את רצון הצדיק.

המעמד הגדול יתקיים אי"ה היום יום חמישי בערב בהיכל בית המדרש החדש ברח' רבי יהושע 28. המעמד הגדול יחל בתפילת ערבית נרגשת בראשותו של האדמו"ר, ולאחריו יקבע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את המזוזה, לאחמ"כ יכובדו רבני וזקני קהל הקודש נדבורנה ירושלים בקביעת המזוזות, ומיד לאח"כ יערוך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לחיים טיש בשירה ובזמרה להודות ולהלל לשמו הגדול, כאשר במהלכה ישא מדברות קדשו וילהיב את הלבבות.