בעל המנגן הרב אהרן ברייער והמעבד החסידי הרב יצחק שור בלחן מלא רגש לקראת ימי הסליחות הבעל"ט. "לחן שלידתו והורתו בקדושה בהיכל ביהמ"ד הגדול בעלזא, כשהבית הראשון נולד ביום א' סליחות תשע"ו והסיום היה בליל ר"ה תשע"ז"

שירה: הרב אהרן ברייער
לחן: הרב פנחס ברייער
עיבוד: הרב יצחק שור