שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, ט"ו באלול ה'תשע”ז