בבג"ץ הדמוקרטיה זה דת וערכים .חוצפה!!!!!!!!!!!!!!!!!!! אין חוק שמעגן זאת בחוק יסוד