היום בשעות הערב יתכנסו גדולי ישראל, חברי מועצות גדולי וחכמי התורה, לדיון משותף בעקבות התרבות חילולי השבת בתמיכה ממשלתית • עוד לפני הכינוס, עצם הדיבורים הביאו בכירים בממשלה להבין את חומרת מעשיהם והנציגים החרדים כבר רושמים הישגים

בעקבות התרבות חילולי השבת בתמיכה ממשלתית, הן בעבודות התחזוקה ברכבת ישראל והן כעת כאשר עלתה האפשרות כי המדינה תעניק אישור גורף ורשמי למשחקי ספורט תוך חילול קדושת השבת, יתכנסו הערב בירושלים חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה וחברי מועצת חכמי התורה של ש"ס לדיון משותף.

כינוס משותף זה של גדולי ישראל יתקיים בשעות הערב באולם שעל ידי תלמוד תורה חוות דעת שבירושלים. לאור חולשתו, ככל הנראה לא יגיע מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א להשתתף בכינוס, אולם הוא שיגר את ברכתו והסכמתו להחלטות המשותפות שיתקבלו בסיום כינוס הפסגה של כל גדולי ישראל מכל החוגים והעדות.

ככל הנראה, במהלך הכינוס הנדיר, ידונו גדולי ישראל בנושאים נוספים העומדים על סדר יומה של הציבור החרדי בישראל, כמו גם במתווה הכותל ובשאילת המלחמה מול התנועה הרפורמית המנסה ביתר שאת לנאוץ טלפיהם בחומת היהדות בארץ הקודש. יצוין כי מאז שנת תשע"ג, אז התכנסו גדולי ישראל בעקבות גזירת הגיוס, לא התכנסו יחדיו שלושת המועצות לכינוס משותף.

כאמור, עוד לפני הכינוס בפועל, רושמים הנציגים החרדים הישגים. שר העבודה והרווחה חיים כץ התחייב אתמול בפני נציגי המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה כי בחודש הקרוב, עד לאחר תקופת החגים, לא יתקיימו עבודות תשתית של רכבת ישראל בשבת. בהמשך לפגישה עם מנכ"ל משרד העבודה והרווחה בנושא השבת, מסר יו"ר סיעת ש"ס בכנסת, חכ הרב יואב בן צור כי סוכמו הדברים הבאים:

1. הוועדה המאשרת עבודות בשבת תבחן לעומק מתן היתרים לעבודה בשבת תוך התחשבות והתבססות על שיקולי פיקוח נפש וחוות דעת מקצועית.
2. העבודות לחודש הקרוב יופסקו.
3. הוועדה המאשרת היתרים לעבודות בשבת תדון בבקשות בהתראה ארוכה יותר מזו שהייתה עד כה ובשאיפה ל 5 ימים מראש.

ח"כ בן צור ציין כי הישגים חשובים אלו הם רק חלק מהדרך להסדרת מעמד השבת כראוי למדינה בעלת צביון יהודי והוסיף כי פעילות יו"ר תנועת ש"ס ושר הפנים אריה דרעי, ראשי הסיעות החרדיות וחברי ועדת הארבעה נותנת מענה מקיף לנושא חשוב כמו השבת בישראל. עוד הוסיף ח"כ בן צור כי השבת היא יום חופש שוויוני אליו ראוי כל אזרחי ישראלי ללא קשר למעמד, דת וגזע.

בהודעת משרד הרווחה נכתב כי "ברוח חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שר העבודה והרווחה חיים כץ הנחה את הגורמים המקצועיים לבחון את ההיתרים להעסקת עובדים ברכבת ישראל ביום מנוחתם השבועית, ולנהוג בתקופת חגי תשרי בשים לב לרגישות הציבור באותם הימים ולחשיבות ימי התשובה לעם היהודי".

"כמו כן שר העבודה והרווחה שוקל להנחות את גורמי המקצוע במשרד לבחון את בקשות הרכבת מוקדם ככל האפשר על מנת להימנע מלחצים שיכולים להיווצר בשל לוח זמנים דחוק".