בעקבות החלטת הממשלה להקל בתנאי הסיוע של משרד התמ"ת בתשלום מעונות לילדי נשים ערביות, שיגר ח"כ הרב אורי מקלב מכתב לראש הממשלה, בנימין נתניהו, בבקשה להכליל בתקנה גם אמהות למשפחות ברוכות ילדים קרא עוד: חרדית או ערביה? "על הרשויות להכיר בזכויותיהן של אמהות למשפחות ברוכות ילדים בכל הקשור למבחני התמיכה במעונות והמשפחתונים הנתמכים על ידי התמ"ת לכל הפחות בקריטריונים זהים לנשים ערביות". כך דורש ח"כ הרב אורי מקלב שביקש מראש הממשלה, בנימין נתניהו, להתערב בנושא. בתזכיר ששלח משרד התמ"ת למנהלות מעונות היום והמשפחתונים לקראת שנת הלימודים תשע"ג, מופיעים שינויים במבחני התמיכה של משרד התמ"ת שנקבעו בהתאם להחלטות הממשלה בתחום. בין השינויים שהתקבלו נקבע כי "נשים ערביות, אם הן עובדות 24 שעות שבועות ומעלה, מתייחסים אליהם כאילו הן עובדות 36 שעות שבועיות”. מטרת השינוי הייתה לעודד נשים במגזרים מיוחדים להצטרף למעגל התעסוקה ולפרנס את ביתן. בעקבות החלת התקנה החדשה, מבקש מקלב מראש הממשלה להכיר בקריטריונים זהים גם אמהות למשפחות ברוכות ילדים אשר יוצאות לעבודה, אך מפאת היותן מבורכות במספר פעוטות וילדים קטנים, הן אינן יכולות לצאת לעבוד שעות ממושכות ולהגיע למשרה של 36 ש"ש, המזכות בהשתתפות המקסימאלית של משרד התמ"ת. "חישוב שעות עבודתן מ-24 שעות שבועיות מעלה כאילו הן עובדות 36 שעות שבועיות והשתתפות התמ"ת בשכר הלימוד במעונות ובמשפחתונים בהתאם, כפי שעודכן לגבי נשים ערביות, יאפשר גם לאמהות למשפחות ברכות ילדים לצאת לשוק העבודה ולפרנס את ביתן בכבוד. אותן סיבות שבגינם הוחלט להעניק את ההקלות הללו לנשים ערביות תקפות גם לגבי אמהות למשפחות ברוכות ילדים יהודיות ולא ייתכן שתיווצר כאן אפליה", כותב מקלב במכתב בו הוא מבקש מראש הממשלה להחיל את החלטת הממשלה בנושא זה גם על אמהות למשפחות ברוכות ילדים....

בעקבות החלטת הממשלה להקל בתנאי הסיוע של משרד התמ"ת בתשלום מעונות לילדי נשים ערביות, שיגר ח"כ הרב אורי מקלב מכתב לראש הממשלה, בנימין נתניהו, בבקשה להכליל בתקנה גם אמהות למשפחות ברוכות ילדים

קרא עוד:

[postim]

חרדית או ערביה? "על הרשויות להכיר בזכויותיהן של אמהות למשפחות ברוכות ילדים בכל הקשור למבחני התמיכה במעונות והמשפחתונים הנתמכים על ידי התמ"ת לכל הפחות בקריטריונים זהים לנשים ערביות". כך דורש ח"כ הרב אורי מקלב שביקש מראש הממשלה, בנימין נתניהו, להתערב בנושא.

בתזכיר ששלח משרד התמ"ת למנהלות מעונות היום והמשפחתונים לקראת שנת הלימודים תשע"ג, מופיעים שינויים במבחני התמיכה של משרד התמ"ת שנקבעו בהתאם להחלטות הממשלה בתחום. בין השינויים שהתקבלו נקבע כי "נשים ערביות, אם הן עובדות 24 שעות שבועות ומעלה, מתייחסים אליהם כאילו הן עובדות 36 שעות שבועיות”. מטרת השינוי הייתה לעודד נשים במגזרים מיוחדים להצטרף למעגל התעסוקה ולפרנס את ביתן.

בעקבות החלת התקנה החדשה, מבקש מקלב מראש הממשלה להכיר בקריטריונים זהים גם אמהות למשפחות ברוכות ילדים אשר יוצאות לעבודה, אך מפאת היותן מבורכות במספר פעוטות וילדים קטנים, הן אינן יכולות לצאת לעבוד שעות ממושכות ולהגיע למשרה של 36 ש"ש, המזכות בהשתתפות המקסימאלית של משרד התמ"ת.

"חישוב שעות עבודתן מ-24 שעות שבועיות מעלה כאילו הן עובדות 36 שעות שבועיות והשתתפות התמ"ת בשכר הלימוד במעונות ובמשפחתונים בהתאם, כפי שעודכן לגבי נשים ערביות, יאפשר גם לאמהות למשפחות ברכות ילדים לצאת לשוק העבודה ולפרנס את ביתן בכבוד. אותן סיבות שבגינם הוחלט להעניק את ההקלות הללו לנשים ערביות תקפות גם לגבי אמהות למשפחות ברוכות ילדים יהודיות ולא ייתכן שתיווצר כאן אפליה", כותב מקלב במכתב בו הוא מבקש מראש הממשלה להחיל את החלטת הממשלה בנושא זה גם על אמהות למשפחות ברוכות ילדים.