שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שלישי, כ"א באלול ה'תשע”ז