Shlomi Cohen/Flash90

הרבנות הראשית: "בית המשפט יצר מכשול גדול לשומרי הכשרות בישראל"

לדברי הרב הראשי, הגאון רבי דוד לאו שליט"א, מתן אפשרות לבעל עסק להציג עצמו ככשר בשעה שלמעשה אינו קיבל את כשרות הרבנות הראשית, היא מכשול גדול. הרבנות מתריעה: אין מי שיערוב לצרכן המזון ש "מצג האמת" מתנהל על פי ההלכה

 • הזדמנות להצלחה: הכנס שיהפוך את העמותה שלך לסיפור הצלחה

  תוכן מקודם

 • "אנשים ניסו להתפרץ למשאית הגופות" העדויות של זק"א

  תוכן מקודם

 • "ישראל זרק אותי למעלה ונפטר" העדות המזעזעת של בנימין

  תוכן מקודם

 • "בשעה שמתו מוטל לפניו" נותנים צדקה בעת ההלוויות

  תוכן מקודם

בתגובה לפסיקת בג"ץ הכשרות היום נמסר מהרבנות הראשית בתגובה: "בית המשפט קבע היום כי בית העסק לא יוכל לכתוב את המילה כשר וכן כל מצג כשרותי אחר, אך יוכל לכתוב את הסטנדרטים ההלכתיים שעל פיהם הוא פועל.

"באמצעות פסיקה זו פוגע בית המשפט בצרכן אשר מעוניין לצרוך כשרות ואינו בקיא בכלל הסטנדרטים ההלכתיים. זהו יום שחור עבור כלל צרכני הכשרות במדינת ישראל.

"מחובתנו להתריע כי במתן האפשרות לבית העסק להציג את עצמו כשומר על כללי הכשרות מבלי פיקוח ראוי וגוף רגולטורי מוסמך, נפתח פתח להונאות כשרותיות קשות ומורכבות ששום גוף לא יאכוף, אין מי שיערוב לצרכן המזון ש "מצג האמת" מתנהל על פי ההלכה הסדורה והמסורת היהודית.

הרב הראשי הגר"ד לאו אמר בתגובה לפסק הדין: "מתן אפשרות לבעל עסק להציג עצמו ככשר בשעה שלמעשה אינו קיבל את כשרות הרבנות הראשית, היא מכשול גדול, וכדברי השופט רובינשטיין בפסק הדין: "מדרון חלקלק אשר עלול להטעות את תכליתו של חוק הונאה בכשרות ובעיקר להטעות את הצרכנים".

"הרבנות הראשית תמשיך לעמוד על המשמר וכגוף האמון על נושאי הכשרות תמשיך לתת את השירות האיכותי והכשר ביותר עבור עם ישראל. בימים אלו מתקיימות ישיבות אינטנסיביות של צוות ההיגוי להסדרת מתווה הכשרות החדש שיתקן את הליקויים שהיו בעבר ויצעיד את עולם הכשרות לדרך המלך".

בג"ץ: עסק יכול להציג עצמו כמושגח גם בלי תעודת כשרות

3 תגובות

"מקום המשפט שם הרשע"
כדברי הנביא ישעיהו בפ"א
הנקרא בהפטרת שבת חזון
רק שנזכה כבר לדברי הנביא שם בסוף
"ואשיבה שופטייך כבראשונה" וגו' בבי"א

"מקום המשפט שם הרשע"
אמר כבר שלמה המלך בקהלת
וכדברי הנביא ישעיהו בפ"א
הנקרא בהפטרת שבת חזון
על השופטים שהם כקציני סדום ובמקום צדק הם גורמים את ההיפך
רק שנזכה כבר לדברי הנביא שם בסוף
"ואשיבה שופטייך כבראשונה" וגו' בבי"א

הפתגם אומר אם אתם בהמות תלכו על ארבע ותוכלו עשב.. אם המחוקק מרשה לשופטים להתעלל בו האשמה היא על המחוקק

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן