רוח חדשה במשרד החינוך: בפגישה שהתקיימה בלשכת שר החינוך, בה השתתפו הנהלת איגוד הסמינרים 'בית יעקב', שר החינוך נפתלי בנט, מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב, וראש לשכת שר החינוך, טל גן צבי, נידונו שורת אתגרים העומדים לפני הסמינרים החרדים, והושגה שורה ארוכה של הישגים לתועלת ולרווחת הסמינרים.

בין השאר הובטחו בפגישה, הזכויות השוות של תלמידות הסמינרים החרדיים, כמו כל התלמידות בארץ; במקביל, הובטחה העצמאות הרוחנית המוחלטת של המוסדות, כמקדמת דנא, לפיה המוסדות הסמינרים החרדיים כפופים אך-ורק למרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א.

הפגישה התקיימה הודות לשיתוף הפעולה הפורה בין משרד החינוך בראשות השר נפתלי בנט וראש לשכתו – טל גן צבי, לבין הנהלת איגוד הסמינרים 'בית יעקב', ומזכ"ל האיגוד הרב יצחק אוסטרליץ, המשכיל להציג נכונה, בצורה מקצועית וברורה, את הצרכים והזכויות של תלמידות הסמינרים והמוסדות בהן הן לומדות.

עוד השתתפו בפגישה, מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב, מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך יצחק זהבי, וראשי האגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך אייל רם ונח גרינפלד.

במהלך הפגישה, שבו המנהלים והודו על 'רוח המפקד' במשרד החינוך, כאשר ישנה אוזן קשבת לכל צורך ובעיה במוסדות החרדים, ועל שיתוף הפעולה הפורה בין משרד החינוך לאיגוד הסמינרים, המייצג את התיכונים והסמינרים "בית יעקב" החרדיים ברחבי הארץ.

בפגישה נידונו מספר נושאים תקציביים ובירוקרטיים, עימם מתמודדים מנהלי הסמינרים, והועלו המצוקות הקיימות בנושאים חינוכיים תקציביים ופדגוגיים. חלק מהנושאים נפתרו במקום, בהוראה מיידית של השר, ולחלקן הוקמו צוותות עבודה בראשות מנכ"ל משרד החינוך, כדי ללוות ולהבטיח את פתרונן המלא. בין היתר, הושגו התקדמויות משמעותיות בנושאים תקציביים לרווחת הסמינרים.

כמו כן, הובטח למנהלי הסמינרים כי עצמאותם החינוכית על טהרת החינוך הטהור תישמר, ומשרד החינוך הורה לכל הגורמים הפועלים מטעמו, לשתף פעולה עם הנהלות הסמינרים, ולנסות להקל עליהם ככל הניתן.

בחלק אחר מהנושאים, הוקמו – כאמור – צוותות עבודה, המשותפות ל'איגוד הסמינרים' והגורמים השונים במשרד החינוך, כדי להבטיח את פתרונן המהיר והמלא של קשיים ואתגרים עימם מתמודדים הסמינרים. במהלך הפגישה הובטח, כי משרד החינוך יעמוד לטובת הסמינרים החרדים, וינסה להקל עליהם ככל האפשר.

בפגישה השתתפו נציגות מהנהלת איגוד הסמינרים: הרב זאב וולף – יו"ר האיגוד ומנהל סמינר אהל אברהם ע"ש הרב וולף בני ברק, הרב ישעיהו ליברמן – מנהל סמינרי מרכז בית יעקב בא"י, הרב אברהם יהודה פיינר – מנהל רשת סמינרי בית מלכה בעלזא בא"י, הרב עזריה הילדסהיימר – מנהל סמינר בית יעקב פתח תקוה, הרב אריה רוב – מנהל סמינר מעלות בית יעקב ירושלים, הרב משה זייברט – מנהל סמינר גור אשדוד, והרב יצחק אוסטרליץ – מזכ"ל איגוד הסמינרים.

הרב אוסטרליץ מסכם ואומר כי בשנים האחרונות, בימי ולאחר ימי אנשי לפיד ו'יש עתיד' במשרד החינוך, נאלצו ראשי 'איגוד הסמינרים' להילחם ולהיאבק על כל זכות המובנת מאליה, כדי לקבלה, וגם זאת, לא תמיד בהצלחה. עתה, ניכרת הגישה הנכונה והראויה, שמכירה בזכויות של התלמידות מקרב הציבור החרדי, לחינוך על פי עקרונותיהן, ללא התערבות או הפרעה, ואדרבה, יש מוכנות ונכונות לסייע.