כותרות העיתונים החרדיים היו הבוקר לוחמניות מתמיד בעקבות פסיקת בג"ץ שביטלה את חוק הגיוס. במקביל, ראשי הסיעות החרדיות יערכו היום כינוס חירום על מנת לשקול את צעדיהם ולתכנן חקיקת חוק חלופי לפני תום השנה שהקציבו השופטים

אחדות לאחר פסיקת בג"ץ: בעקבות החלטת בית המשפט הודיעו ראשי המפלגות החרדיות שיקיימו היום כינוס חירום. ישיבת סיעה משותפת לשתי המפלגות, יהדות התורה וש"ס, צפויה להתקיים במהלך היום ולאחריה יקיימו ראשי הסיעות דרעי, ליצמן וגפני, דיון פנימי.

כזכור, אתמול החליט בית המשפט העליון לקבל את העתירה נגד חוק הגיוס ולהורות על ביטולו בתוך כשנה. מדובר בתיקון לחוק שחוקקו המפלגות החרדיות בשנת 2015, תיקון שעל פי קביעת בג"ץ "בלתי מידתי ובלתי חוקתי". "כשבוחנים את הוראות ההסדר נדבך על גבי נדבך מתברר כי קיים כשל עמוק ביכולתו לממש את המטרה של צמצום משמעותי של אי השוויון בחלוקה בנטל השירות הצבאי", נכתב בהחלטת השופטים.

"בפסק הדין שניתן היום, קבעו כל השופטים כי הסדר הגיוס החדש פוגע בשוויון", נכתב בהחלטת בית המשפט. "שמונה מבין תשעת השופטים בהרכב קבעו כי הסדר הגיוס החדש נכשל כבר במבחן המידתיות הראשון, מבחן הקשר הרציונלי, שעניינו ההתאמה בין ההסדרים בחוק לבין תכליתו".

כותרות העיתונים החרדים בבוקר שאחרי, היו לוחמניים מהרגיל. "עוד התערבות שיפוטית אגרסיבית בסמכויות הרשות המחוקקת שופטי בג"צ ביטלו חוק המעגן את דחיית גיוסם של מי שתורתם אומנותם", נכתב בכותרת הראשית של העיתון "המודיע", שמכנה את שופטי העליון "שליטי המדינה".

בעיתון יתד נאמן הדגישו בלבן על גבי שחור כי "בג"ץ נגד עולם התורה", כאשר בכותרת אדומה עליונה כתבו כי מדובר ב"דיקטטורה שיפוטית". "הערכאה השיפוטית יצאה למלחמה נגד לומדי התורה ונוסף גם הוא על שונאינו. הוריקן בעוצמה של דרגה 6 פגע בלב העם היהודי ומנסה לזרוע חורבן והרס. בריונות משפטית כזו יכולה לקרות רק כשמדובר בחרדים. כשמדובר בלומדי תורה אפשר לשבור את כל ההבנות, לדלק על כל האי היגיון ולהחליק את כל העיוותים".

בעיתון המבשר כתבו בכותרת הראשית: "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ: היהדות החרדית מלוכדת נגד החלטת בג"ץ – רבבות לומדי התורה ימשיכו לשקוד על תלמודם כבימים ימימה". במאמר המערכת נכתב: "על בג"ץ להבין בהקדם את גבולות השפיטה שלו. הוא יכול להכריע במסגרת הגבולות שהעניק לו החוק בכל הקשור לחוקי המדינה, ככל שאינם נוגעים לענייני הדת והתורה. אלו מצויין בטרטוריה עצמאית שאין מי שיאמר לגבם מה תעשה ומה תפעל".

"אין כל משמעות להחלטה", נכתב ונטען כי בג"ץ יורה בלגיטימיות שלו. "שום סטנדר לא יזוז ממקומו ושום גמרא לא תסגר אחריה בשל פסיקת בג"ץ כזו או אחרת. שומר תורה יודע ומחויב לכך שחוקי תורת אמת עומדים מעל להכרעות הבל שהיום כאן ומחר בפח. בג"צ לא חוקתי השקוע בבועה ומנותק ממסורת ישראל".

וַיְהִי בֹקֶר יוֹם רְבִיעִי • כותרות העיתונים – כ"ב באלול ה' תשע"ז