שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, כ"ב באלול ה'תשע”ז