אנו עדים לנסיון כוחני של הערכאה השיפוטית, להוכיח מי בעל הבית במדינת ישראל, על גבן של בני הישיבות. רק העובדה שלומדי התורה הם לצנינים בעיני המערכת המשפטית ושופטיה בגלל דעות קדומות, יצרה את מצע הרקב שעליו יכולות לצמוח החלטות דורסניות

הרב ישראל פרידמן, מאמר המערכת בעיתון יתד נאמן

בג"צ שיצא מפטיש השופטים, הצית את כל המערכת הפוליטית והיא בוערת. בהרכב של תשעה שופטים, יצאה הערכאה השיפוטית למלחמה נגד לומדי התורה ונוסף גם הוא על שונאינו. הוריקן בעוצמה של דרגה 6 פגע בלב העם היהודי ומנסה לזרוע חורבן והרס. הערכאה השיפוטית פסלה את מתווה הגיוס ותוך שנה תאלץ המערכת הפוליטית לחוקק חוק חדש. בריונות משפטית כזו יכולה לקרות במדינת ישראל, רק כשמדובר בחרדים. הסתערות ונסיון לכבוש את הרשות המחוקקת ע"י הרשות השופטת, יכולה להתרחש רק בסוגייה שדנה בלומדי תורה. האקטיביזם השיפוטי מבית מדרשו של אהרן ברק הזכור לא לטוב, לא נפח את נפשו, אלא רק הלך לישון לכמה שנים. שוב מתברר שכאשר מדובר בלומדי תורה, אפשר לשבור את כל ההבנות, לדלג על כל האי הגיון, להחליק את כל העיוותים.

במדינת ישראל אמורה להיות קיימת הפרדת רשויות. על הרשות המחוקקת לחוקק חוקים, תפקידה של הרשות השופטת הוא לשפוט לפי החוקים שהפרלמנט מחוקק, לא לחוקק! הרשות המבצעת – המשטרה, מופקדת על אכיפת החוק. אז מה זה שהערכאה השיפוטית מתפרצת למקום שאיננו קשור אליה ולא בסמכותה, חוץ מנסיון להפגין כוחנות משפטית ולהראות מי כאן בעל הבית ולכפות את רצון שופטי הבג"צ על המחוקקים? רק העובדה שלומדי התורה הם לצנינים בעיני המערכת המשפטית ושופטיה בגלל דעות קדומות, יצרה את מצע הרקב שעליו יכולות לצמוח החלטות דורסניות – "מלומדות והגיוניות" מהסוג הזה. הפסילה של החוק ע"י שופטי הבג"צ, היא גם הוכחה ניצחת עד כמה החוק היה מצויין ללומדי התורה ועבור מי שחשקה נפשו בתורה, שרוחו נדבה אותו והבינו מדעו להבדל ולעמוד לפני השם. העובדה שאלו שרוצים למעט לומדי תורה ולתולשם מהסטנדר החליטו למחוק את החוק שנחקק בהכוונת עיני העדה שליט"א כדי להגן על בני הישיבות ולעגן את מעמדם היה לצנינים בעיני עוייני התורה, היא הוכחה ליעילותו ומשום כך החליטו לבטלו.

אנו עדים לנסיון כוחני של הערכאה השיפוטית, להשתלט על הכנסת ולהוכיח מי בעל הבית במדינת ישראל, על גבן של בני הישיבות. זו דיקטטורה משפטית שמבקשת לכופף את ידו של הפרלמנט ושל הממשלה ולהפעיל את הרשות השולטת כמריונטות, על ידי התפרצות מבישה הזו לתוך חוק קיים. זו איננה רק התהפכות היוצרות, אלא התגברות של יצרים. מי כאן שולט בארץ הזו? מי כאן התמודד בבחירות?

היהדות החרדית התייחסה תמיד לכל מערכת שיפוטית שאיננה על פי תורת משה וע"י אנשי תורת משה, כאל ערכאות. אבל ערכאה זו שכנה בשכנות, גם אם מתוחה, באותה שכונה. לא זכינו שחוקי התורה ינחו את אורחות העם כולו. משום כך נאלצה היהדות הנאמנה לתפקד במגרש הדמוקרטי ולנצל את כליו. לכן גדולי התורה שלחו נציגים לכנסת, כדי ללחום מלחמה זו ובסוגיית בני הישיבות, בהכווננת מרנן ורבנן עיני העדה הם גם הצליחו.

עכשיו הופרו גם כללי המשחק הדמוקרטי. לכנסת ולממשלה אין משמעות, הכל חוקא ואיטלולא: יחוקקו חוקים, יתווכחו, ישחקו הפרלמנטרים לפנינו, אבל מי שקובע זה הבג"צ. אם משהו לא מוצא חן בעיניו, הוא יבטל את רצון העם באמצעות בוחריו. אם הוא ירצה משהו, הוא כופה את רצונו על העם! טירוף מערכות, בשביל מה צריך כנסת? בדמוקרטיה אמיתית, שופטים נבחרים ע"י העם, בקלפי, כי תפקידם להגן על רצון העם, לא להורות לו מה לרצות. משהו כאן השתבש, בעל הבית איבד עשתונות. וזה יכול לקרות רק כשמדובר בבני ישיבות!

הצורך להגביל את הבג"צ ולהחזיר אותו למקומו הראוי בדמוקרטיות בעולם, הפך להיות קריטי. הגבלת הכוח המתבקשת של מערכת המשפט והשוואתה לנעשה במדינות מתוקנות בעולם – כמו בעולם הראשון והשני –  הפכה להיות קריטית, לא רק מנקודת מבט חרדית אלא משיקולים של שלטון ומינהל אזרחי תקין.

 שלא תהייה שום טעות. העם הישראלי ניסה לכבוש את העם היהודי על אדמת ארץ ישראל – לכבוש את המלכה עימי בבית, לא מהיום. אבל גם המהלך האחרון לא ישבור את היהדות הנאמנה. אף בן ישיבה לא יגוייס ומי שחשקה נפשו בתורה ימשיך לשבת וללמוד. אף אחד לא יתן לבג"צ להפוך את אלה שממיתים עצמם באהלה של תורה לקנטוניסטים רוחניים. לומדי התורה הם החמצן שזורם בעורקי העם כולו, סוד קיומו, וסוד הישרדותו. מי ששומר שהארץ לא תקיא את העם המתבולל כאן לתיאבון ולהכעיס – בהשפעת הטרור הליברלי, אלה לומדי התורה מגיני ארץ הקודש. מה שקרה אתמול זה מאבק ישראלי שנדון לכשלון.  הנסיונות החוזרים ונשנים, ישברו על קירות בית ד' המבוצרים. מדינת ישראל לא מסוגלת לגייס את לומדי התורה, וחבל על נסיונותיה. יהיה אשר יהיה, שום דבר לא ישתנה. הם יודעים את זה היטב מאז עצרת התפילה והזעקה השקטה והכואבת של המיליון. גם אם משחקים במשחקי מנהלים וצעצועי משפט, בני הישיבות בטוב או בטוב, לא יגויסו.  

גם המערכת הפוליטית מבינה שצריך לחוקק כאן שני חוקים: חוק חדש שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות אחד ולתמיד, ולא פחות חשוב, חוק שיעמיד את הבג"צ במקומו הראוי. לאחר שהשמאל עוכר הדת איבד את השלטון, הטרור הליברלי לא יכול להמשיך ולשלוט במדינה בשלט רחוק – גם השמאל האנטי דתי לא השלים עם אובדן השלטון הזה. כל ההתנכלויות לעולם התורה יישברו על צואר השיש של העם. מדינת ישראל לא מסוגלת לגייס את לומדי התורה, וחבל על נסיונותיה. כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי.

ראש השנה הולך וקרב ושוב קיבלנו תזכורת ששום דבר לא מובן מאליו ואין תעודת ביטוח לשלווה. על המדינות בו ייאמר, גם על מדינת ישראל. לא רק מה יקרה לה, אלא גם מה יקרה בה. יהי רצון מלפניך שומע קול בכיות שתשים דמעותינו בנאדך להיות ותצילנו מכל גזירות קשות, אכזריות, כי לך לבד עיננו תלויות.