מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בדינים שונים הנוגעים לימי ראש השנה

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום רביעי כ"ב אלול תשע"ז

אוכלים שותים ושמחים ביום טוב של ראש השנה. ויש נוהגים לאכול כל אותם הפירות של הלילה עוד פעם ביום.

ואסור להתענות בראש השנה, ולא בשבת שובה.

ומכל מקום לא ירבו באכילה ושתיה יותר מדי, כדי שיהיו ביראת שמים, כמו שאמרו בגמרא: "וגילו ברעדה" – במקום גילה שם תהיה רעדה (מתוך חזון עובדיה).