מכתב תקיף בהלכה נגד רב "זקן ממרא" שלא מקשיב למהר"ם א"ש, ספר ליקוטי הלכות - ברסלב מהדורה ראשונה, צרור ניירות מהסטייפלער, ספר זוהר הרקיע עם חתימתו של האדמו"ר ר' אלימלך מטאהש, הם רק חלק מהפריטים העומדים למכירה פומבית

בית המכירות צפונות יקיים מכירה פומבית מיוחדת בשבוע הבא. בית המכירות 'צפונות' מתמקד בתחום של ספרים עתיקים וכתבי רבנים. בבית המכירות כל הפריטים הינם ללא מחירי פתיחה.

במכירה הקרובה בבית המכירות צפונות שבירושלים יימכרו מכתבים אישיים של גדולי ישראל בדור האחרון. מדובר במכתבים, פתקים, כתבים, גלויות, קבלות, הקדשות וחתימות אשר שייכים לתקופות שונות ועוסקים מזווית שונה בדמותם של חכמים אלו. חלקם היו על שולחנם, מהם שנשלחו מהם או אליהם ורבים מהם שנכתבו על ידם או בחתימתם.

בין הפריטים המיוחדים והאישיים ניתן למצוא את הללו: דף גורלות בכתב ידו של המקובל הרב כדורי, מכתב מהרב וואזנר בעל שבט הלוי, חידושי תורה משולחנו של הסטייפלער, שו"ת יווה דעת עם הקדשת הרב עובדיה בפתח הספר שאותו חיבר, מסמכים בחתימת הרב קרליץ- אחיו של החזו"א, מכתב מאביו של הרב אלישיב זצ"ל, שהיה רבה של הומל, גלויית דואר שנכתבה ע"י הרב מאזוז, מכתב מהגר"ש שקופ, קבלה מאת הרב איסר זלמן מלצר, מכתב מאביו של הראי"ה קוק ועוד רבים ומעניינים.

אחד מהם הוא צרור ניירות וחידושי תורה משולחנו של הסטייפלער. זהו למעשה תכריך כתבים של חידושי תורה וכן טיוטות של כתיבה בענייניים מגוונים שרשם לעצמו גאון הדור האחרון רבי יעקב ישראל קנייבסקי, הסטייפלר. בין החומר הנמצא ישנם חידושי תורה בביאור החילוק שבין תמורה לחילול, טיוטא של הקדשה לנדיב של אחד מספריו, עלי הגהה מספריו, רשימת אותיות א"ב בכתב יד מרובע לצורך לימוד האותיות לנכדיו ועוד.

לצד אלו, ישנם גם ספרים מיוחדים וחלקם נדירים- ליקוטי הלכות מהדורה ראשונה שיצא ע"י תלמידו של ר' נחמן. מדובר בספר ליקוטי הלכות על שולחן ערוך אורח חיים חלק ראשון מאת רבי נתן שטרנהארץ, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, שכתב על פי פקודת רבו. מהדורה ראשונה.

וישנם בנוסף גם ספרים עם הקדשות של גדולי הרבנים וכן מכתבים, דפוסים ישנים וראשונים של ספרי חסידות וכן כאלו מדפוס סלאוויאטה, עם הגהות או חתימות מיוחדות.

לצד אלו, בנוסף גם ספרים עם הקדשות של גדולי הרבנים וכן מכתבים, דפוסים ישנים וראשונים של ספרי חסידות וכן כאלו מדפוס סלאוויאטה וזיטאמיר, עם הגהות או חתימות מיוחדות.

המכירה מתחילה עם מחיר נמוך כאשר מדובר על הצעות כמכרז כך שכל אחד יכול להציע מחיר עבור הפריט.