תכלה שנה וירידותיה, תחל שנה ועליותיה: הבורסה לניירות ערך מסכמת את שנת תשע"ז כשנה נוספת של ירידות שערים אחרי ארבע שנים של עליות, אך מדדי מניות הבנקים, הנדל"ן וההייטק עלו. מחזור המסחר היומי עמד על כ-1.5 מיליארד שקל בממוצע

הבורסה לניירות ערך מסכמת את שנת תשע"ז כשנה נוספת של ירידות שערים אחרי ארבע שנים של עליות. בשנת תשע"ז ירד מדד ת"א-35 בכ-2%, המשך לירידה של כ-10% בשנה הקודמת לאחר ארבע שנים רצופות של עלייה. מי שהשפיע השנה על המדדים יותר מכל היו מניותיהן של חברות הפארמה שירדו השנה בשיעור ניכר: טבע (כ-61%), מיילן (כ-18%), ופריגו (כ-13%).

בהנהלת הבורסה סבורים כי הרפורמה במדדי המניות שיצאה לדרך בשבט ובמסגרתה ירד המשקל המקסימאלי למניות הגדולות במדד מכ-10% לכ-7%, יצרה מדד מאוזן יותר ולכן לירידות השערים החדות במניות הפארמה הייתה השפעה מתונה יחסית. במילים אחרות, המצב יכול היה להיות גרוע יותר…

מאידך, השנה הייתה השנה של המניות הבינונית. מדד ת"א-90 עלה בכ-21% השנה וזאת בהשפעת מניות הנדל"ן שממשיכות ליהנות מהריבית הנמוכה במשק והמניות הדואליות הנסחרות גם בארה"ב. אך לא הייתה זו השנה של המניות הקטנות שכן מדד ת"א-SME60 שזינק בשנת תשע"ו בכ-27% בזכות המניות הדואליות ומניות הנדל"ן הכלולות בו, ירד השנה בכ-8% עקב השפעתן של מניות הביומד שמשקלן במדד מגיע כיום לכ-23%. מניות הביומד שחלקן דואליות, צנחו השנה בכ-24%.

ביזנעס שימושי

ושוב נעה המטוטלת והפעם עם מדדי הבנקים, הנדל"ן וההייטק. בתשע"ז זינק מדד ת"א בנקים-5 בכ-26% והגיע בסוף השנה לשיא כל הזמנים, בין היתר, בזכות עלייה ברווחיות הבנקים. מניות הנדל"ן המשיכו לעלות גם השנה וסגרו את תשע"ז בעלייה של ב-12%, ומניות מדד טק-עילית עלו בכ-10% השנה כשהן נהנות מהעליות בארה"ב.

בתשע"ז הושקו שני מדדי מניות חדשים. בקיץ הושקו תל-אביב SME150 ותל-אביב רימון. הראשון כולל את כל המניות שבמדדי ת"א-90 ות"א-SME60. השני כולל את כל המניות העומדות בקריטריונים המחמירים (כיום 225 מניות) ויכולות להיכלל במדדי הדגל של הבורסה.

ומה היה מחזור המסחר היומי הממוצע במהלך השנה היוצאת? המחזור היומי הממוצע כולל תעודות סל על מדדי מניות, הסתכם השנה בכ-1.5 מיליארד שקל, גבוה בכעשרה אחוזים מהמחזור הממוצע בתשע"ו. רגע לפני כניסת הרפורמה לתוקף בי"ג שבט השנה, נשבר שיא של 6.5 שנים במחזורי המסחר בבורסה, ונרשם מחזור ענק בהיקף של כ-12 מיליארד שקל. המחזור היומי הממוצע במניות ללא תעודות סל, עמד השנה על 1.1 מיליארד שקל, גבוה בכ-14% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.

משקיעי חוץ רכשו השנה מניות נטו בסך כ-4 מיליארד שקל ברבעון השני והשלישי, לאחר מכירות בסך כ-3 מיליארד שקל ברבעון הראשון של השנה. כ-9.9 מיליארד שקל גויסו בהנפקות והקצאות פרטיות של מניות בתשע"ז, לעומת כ-7.7 מיליארד שקל בשנה הקודמת. חברות הנדל"ן ממשיכות לבלוט גם השנה עם גיוס המהווה כ-30% מהסכום שגויס בשוק המניות, וכ-40% בשנה הקודמת.

לעלייה החדה השנה תרם גל ההנפקות הראשוניות (IPO) שבמסגרתו גויסו כ-2.8 מיליארד שקל על-ידי ארבע-עשרה חברות חדשות, יותר ממספר החברות החדשות בארבע השנים האחרונות גם יחד. שתכלה שנה וירידותיה, ותחל שנה ועליותיה.

מקור: http://bizzness.net/