הקצינים הגיעו כשהם מלווים מלווים באליהו ארנד, רל"ש סגר"ע ב"ב מנחם שפירא ויעקב זכריהו, רל"ש סגר"ע ב"ב אליהו דדון • צילומים: דוד זר
לקראת הימים הנוראים וכניסתם לתפקיד הגיעו סגל הפיקוד הבכיר של מרחב דן עם רב המחוז לביקור במעונם של הגר"ש בעדני והאדמורי"ם מודז'יץ. וסדיגורא כשהם מלווים באליהו ארנד מנהל לשכת הרב מנחם שפירא ויעקב זכריהו מנהל לשכת הרב אליהו דדון.
הביקור החל במעונו של הגר"ש בעדני לשם הגיעו ממ"ר דן נצ"מ מומי בוריה, רב המחוז רפ"ק אליהו קב, סממ"ר דן סנ"צ ניסן מנשי ומפקד השיטור העירוני בב"ב פקד מאיר סויסה.
הגר"ש בעדני שיבח את השיתוף הפעולה בין פרנסי העיר והרבנים לבין המשטרה ואמר שזה כבר מסורת זכורה לטוב בבני ברק שעובדים בשיתוף פעולה בתום הפגישה בירך את הנוכחים בהצלחת הדרך וברכת שנה טובה.
משם המשיכו למעונו של כ"ק האדמור ממודזיץ, שם סקר מפקד השיטור מאיר סויסה את הפעילות המרובה שנעשית למען תושבי העיר כשהוא מציין שהפריצות של הגנבים בבני ברק לדירות בשבתות וחגים ירד כמעט לאפס וזאת בעקבות יוזמתו של סגן ראש העיר מנחם שפירא על מוקדי תלונות שבהם יש נכרים והתושבים יכולים להתלונן שם והם מעבירים את התלונה ישירות לפקחים ושוטרים נכרים וזאת בברכת רבני העיר.
הביקור ננעל במעונו של כק האדמור מסדיגורא שם סקרו בפניו סגל הפיקוד הבכיר על הפעולות הרבות להורדת הפשיעה בגנים הציבוריים ועל הפעילות הרבה שהפקחים והשוטרים עושים להזרים את התנועה ברחבי העיר.
האדמו"ר בירך את כל הנוכחים בשנה טובה כשהוא מעניק דבש לכל אחד ואחד.
דוד זר התלווה וצילם