בשיעור שמסר רבה של בני ברק, תקף בחריפות רבה את משווקי הבראקל העושים שימוש בשמו של מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל, וסיפר כיצד הכניסו לתוך אולם העומד תחת השגחתו את הבראקל והמשגיח נאלץ לשבור את כל הכלים. האזינו לשיעור המלא

רבה של בני ברק, הגה"ח רבי משה יהודה לייב לנדא שליט"א, מסר שיעור לשבת שובה, באיחור של יומיים, בעקבות הפסקת חשמל שאירעה בבית הכנסת הגדול של בני ברק בליל שבת. השיעור נמסר ביום שני בבית המדרש החדש של חסידות מכנובקא-בעלזא, בהשתתפות קהל רב מתושבי העיר. האזינו לשיעור המלא

בחלקו האחרון של השיעור, התייחס הרב לנדא לסערת עוף הבראקל, כאשר כידוע, היה רבה של בני ברק מראשי וראשוני האוסרים את העוף החדש. הגרמי"ל לנדא שליט"א, תקף את משווקי העוף בחריפות רבה וטען כי הם שיקרו על הנגידים שהשקיעו מהונם על מנת להביא את העופות לישראל.

רבה של בני ברק התייחס לטענת המתירים העושים שימוש בשמו של מרן הגרש"ה וואזנר זצוק"ל, והזכיר כי בעל שבט הלוי הורה לסמוך על מערכת הכשרות תחת פיקוחו של הרב לנדא שליט"א. בהמשך דבריו הזהיר הרב כי מכיוון והעופות אסורים באכילה, גם הביצים אסורים ויש להיזהר שלא לקנות אותם.

הגרמי"ל לנדא שליט"א תקף בחריפות את משווקי העופות, וסיפר כי באחד האולמות בבני ברק, העומדים תחת השגחתו המהודרת, הכניסו, לבקשת אחד המחותנים, את הבראקל. המשגיח גילה זאת ונאלץ לשבור את כל הכלים. "מניין להם החוצפה לעשות זאת?" תמה רבה של בני ברק.

//www.jdn.co.il/gallery/887750

//www.jdn.co.il/breakingnews/886908