לא הבנתי מה ביבי רוצה ? נאום בר אילן הוא בעד ונגד מדינה פלסטינית
הערבים נוערים לקלפיות אחר כך מתנצל ? לא ברור !
יום אחד הוא נגד חוק ההסדרה יום בעד אבל דואג שלא יעלה בוועדות ?
מספיק אם לערבב אותנו !
היגיע הזמן לראש ממשלה ימני שלא מתנצל !