שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, י"א בתשרי ה'תשע"ח