Hadas Parush/Flash90

בהוראת בד"ץ העדה החרדית: לסגור הדוכנים שעה לפני הדלקת נרות

רבים מגיעים לרכוש ארבעת המינים רק בשעות האחרונות בניסיון להשיג סחורה מהודרת במחירים מוזלים. על מנת למנוע חשש מכשול חילול יום טוב, יצאו רבני בד"ץ העדה החרדית בקריאה למוכרים לסגור את הדוכנים שעה לפני זמן הדלקת נרות

בשעות האחרונות לפני כניסת חג הסוכות, מורידים רבים מסוחרי האתרוגים ושאר ארבעת המינים את המחירים, שכן כולנו יודעים מה שווים הם האתרוגים לאחר סוכות…

רבים מנצלים עובדה זו ויוצאים רק בשעות האחרונות לרכוש את ארבעת המינים בשווקים השונים ברחבי הארץ. על מנת למנוע חשש של חילול יום טוב, יצאו רבני בד"ץ העדה החרדית בירושלים בקריאה מיוחדת לסוחרים.

כפי שניתן לשמוע בכרוז המסתובב ברחובות ירושלים, המצורף לכתבה זו, מטעם מרן הגאב"ד, הגאון רבי יצחק טוביה וויס שליט"א ושאר רבני הבד"ץ, יש לסגור הדוכנים שעה לפני זמן הדלקת נרות. ולמזהיר ולנזהר, שלומים תן כימי נהר.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו