חבל על דאבדין ולא משתכחין גאון הגאונים שהתורה שזכה בה בעמל גדול היתה מתוקה מדבש ברוך דיין האמת זצוקללה"ה רבן של ישראל אהוב על הבריות כל תלמידיו הרבים ואני בתוכם אהבנו אותו אהבת נפש היינו יוצאים מחוייכים ושמחים לאחר שיעוריו היה תפוס בעולמות עליונים ת.נ.צ.ב.ה. אמן