שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שישי, כ"ג בתשרי ה'תשע"ח