תודה לך רבונו של עולם שאתה שומר עלינו אף שאנחנו כבשה בין שבעים זאבים. לא משנה מי יהיו שליחך תמיד תמצא את הדרך להגן על העם שבחרת