עם כל הכבוד למונטג מה עם כל האנשים שקנו דירות בהמון כסף ב ג'2 ובגלל העיכוב של משרד השיכון והפיתוח נאלצים לשלם גם משכנתא וגם שכירות??? הדירות גמורות והתשלומים חונקים!!