רשות העתיקות דיווחה על חשיפת עוד שמונה נדבכים לכותל המערבי לצד גילוי תיאטרון רומי סמוך להר הבית. עיון בתמונות ועל פי המבואר בחז"ל, מגלה כי ייתכן וחצי הגורן הייתה מקום מושב הסנהדרין, בגלות הראשונה לאחר שנדדה מלשכת הגזית

שמונה נדבכים נוספים של שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, נחשפו היום לציבור לאחר שנתגלו לאחרונה בחפירות של רשות העתיקות במנהרות הכותל, בעומק של כשמונה מטר מתחת לפני השטח. לצד זאת, הרחיבו ברשות העתיקות בחשיפת מבנה, אשר מתואר בהודעתם כדמוי תיאטרון, ולדבריהם, "החשיפה הדרמטית מאששת את הכתבים ההיסטוריים שבהם ישנם תיאורים של תיאטרון המצוי בקרבת הר הבית".

האומנם? תיאטרון רומי צמוד להר הבית? ראשית, ייתכן בהחלט שהתיאטרון נבנה לאחר חורבן בית שני, כשירושלים הפכה לקולוניה רומית בשם איליה קפיטולינה. מקורות רבים מאותה התקופה מספרים על כך. במשך שנים רבות חיפשו הארכאולוגים כל סימן לקיומו של התיאטרון, אך עד כה לא מצאו דבר. האם כעת מצאו את שחיפשו? ייתכן מאוד והתשובה שלילית.

שימו לב למבנה שנחשף היום: נמוכה, קטנה, חצי עיגול. בניגוד מוחלט לבתי התיאטראות שבנו הרומאים במקומות שונים, קיסריה לדוגמה. התבוננו בתמונה ותנסו לספור כמה מקומות ישיבה נראה לכם מכיל המקום:

Yonatan Sindel/Flash90

לא יותר מכמה עשרות בודדות, נכון? 70 איש בערך, סנהדרין! "סנהדרין היתה כחצי גרן עגלה, כדי שיהו רואין זה את זה", נכתב במשנה במסכת סנהדרין. "סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה כדי שיהו רואין זה את זה ושני סופרי דיינין עומדין לפניהם אחד מן הימין ואחד מן השמאל וכותבין דברי מזכין ודברי מחייבין רבי יהודה אומר שלשה היו אחד כותב דברי מחייבין ואחד כותב דברי מזכין והשלישי כותב דברי מזכין ודברי מחייבין".

מקום ישיבת הסנהדרין הייתה בלשכת הגזית, אך במסכת ראש השנה כתוב כך: עשר גלויות גלתה הסנהדרין: א. מלשכת הגזית לחנות. ב. מחנות לירושלים. ג. מירושלים ליבנה. ד. מיבנה לאושא. ה. מאושא ליבנה. ו. מיבנה לאושא. ז. מאושא לשפרעם. ח. משפרעם לבית שערים. ט. מבית שערים לציפורי. י. מציפורי לטבריה. ומשם עתידים להיגאל "ונעתקין למקדש".

נחזור רגע לתיאור המבנה שנחשף, מתוך הודעת רשות העתיקות. הארכיאולוגים מנהלי החפירה ד"ר ג'ו עוזיאל, תהילה ליברמן וד"ר אבי סולומון אומרים כי "עובדה זו -בנוסף להימצאותו מתחת לחלל מקורה – במקרה זה מתחת לקשת וילסון, מביאים אותנו למסקנה כי מדובר במבנה דמוי תיאטרון מהטיפוס המכונה בעולם הרומי בשם "אודיאון". על פי רוב מבנים כאלה שימשו למופעים אקוסטיים. לחלופין, ניתן להציע כי מדובר במבנה המכונה בשם "בולטריון" – כלומר, מקום מושבה והתכנסותה של מועצת העיר". ואולי לא מועצת העיר אלא הסנהדרין?

//www.jdn.co.il/video/896497