על זה נאמר:
עוד אחד???
מי אתה מר גבאי???
דווקא בביזנס היית מאד מוצלח!!!
אתה מוזמן לחזור לשם!!!!!
ומהר