לרגל יום פטירתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל התקיימה בביתר אזכרה וחלוקת מלגות לכותבי חידושי תורה. נשיא המועצת, חכם שלום כהן "מרן היה 'מבקש'". הראשל"צ הגר"י יוסף: "למרות פטירתו של מרן תורתו רק הולכת ומתפשטת"

במלאת ארבע שנים לפטירתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל התקיימה לזכרו אמש בעיר ביתר עילית אזכרה ומעמד חלוקת מלגות לכותבי חידושי תורה אשר נכתבו בתורתו במסגרת מפעל ועתה כתבו לכם הנערך זו השנה השלישית ביוזמתו של סגן רה"ע הרב יהודה עוביידי.
המעמד נערך בהשתתפות נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן, מרן הראש"ל הגר"י יוסף, הגר"ז כהן ר"י היכל מאיר, הגר"י כהן ר"י נזר התלמוד, הגר"ח אקרמן ורבני הקהילות בעיר.

הראש"ל הגר"י יוסף קרא בדבריו לבני התורה לנצל את הזמן ללימוד התורה כשהוא משלב בדבריו דוגמאות משקידתו והתמדתו העצומה של אביו מרן הגר"ע יוסף. הראש"ל הוסיף ואמר כי מרן זצוק"ל מסר נפשו למען הרמת קרנם של בני התורה הספרדים וכי אין לו נחת רוח יותר גדולה מזו שמחדשים חידושים ומעלים אותם על הכתב.

הראש"ל התייחס בדבריו לחולקים על תורתו של מרן ואמר כי מרן זכה לסייעתא דשמיא ותורתו נלמדת בכל העולם וע"כ מזימתם של אותם המנסים לקעקע את תורתו של מרן לא תצלח.

בסיום דבריו בירך את סגן רה"ע הרב יהודה עוביידי וראש העיר הרב מאיר רובינשטיין על פעילותם הברוכה למען בני התורה.

נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן הרחיב בדבריו על הצורך של בן תורה להיות 'מבקש' ואמר כי על מרן נאמר מבקש ה'. כשהוא מספר על היכרותם רבת השנים : "אני הייתי רודף אחרי מרן וחוקר את מעשיו, היה בישיבה בחדר הספרים ארון כולו מלא בשותי"ם וכל היום הוא היה עומד שם ולומד בהם, הוא יכל ללמוד במשנה ברורה או בבן איש חי ולדעת את ההלכה אבל לא, הוא חיפש מה מקור ההלכה ומה יש עוד להרחיב בהלכות, זהו מבקש ה'. כל יום בעיניו כחדשים".

מרן הגר"ש כהן הוסיף ואמר כי על מרן נאמר צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה: "הארז הוא גבוה והצדיק הוא כמו ארז – גבוה מעל כולם, אבל הצדיק צריך להיות גם כמו התמר כמו שהתמרים יורדים למטה כשהם גדלים,כך הצדיק צריך לרדת לעם וללמד אותם תורה. וזו הייתה מעלתו של רבינו, בזכותו התרבו התלמידים, כל ימיו למד והרביץ תורה, לא היה אחד כמוהו שזכה להרבות כ"כ הרבה תלמידים, שמעתי אמר הגר"ש שהשנה נכנסו ללמוד ברשת החינוך 7000 תלמידים בכיתות א' והכל בזכותו של מרן".

בסיום חולקו המלגות לאברכים והבחורים המצטיינים.

את הערב הנעים הזמר אלי הרצליך עם תזמורת בניצוחו של דני אבידני ומקהלת ידידים.

צילומים: יעקב כהן