מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות הדלקת נר שבת

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום חמישי כ"ט תשרי תשע"ח

עיקר מצות הדלקת נר של שבת – בחדר האוכל, ועליהם מברכת האשה: "אשר קידשנו במצוותיו, וציונו להדליק נר של שבת". אבל מצוה להדליק גם בחדר השינה או במטבח וכדומה – בכל מקום שאמורים להיכנס בו בלילה אז צריך שיהיה בו אור, אחרת יכול לקבל מכות בכל המקומות האלה אם לא יהיה אור. האשה תדליק שם בלי ברכה, ואחר כך תדליק בחדר האוכל עם ברכה.

ואם רוצה הבעל להדליק בחדר השינה לעצמו, אין הכי נמי, ידליק שם, אבל לא יברך, כי הרי אשתו עומדת לברך אחר כך על הנרות שעל השולחן. ולא יעשה כאלה שאומרים, שכל אחד מבני הבית יברך – זה יברך כאן וזאת תברך כאן. לא! אין דבר כזה. ברכה אחת לכל הבית. האשה – היא מדליקה בסוף, אחרי כולם, ומכוונת לפטור את כל ההדלקות של שאר החדרים.