כל הכבוד לשרה !!! בדמוקרטיה מותר לה לתבוע עיתונאים גם מהשמאל