שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שלישי, י"א בחשון ה'תשע"ח