שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, ט"ז בחשון ה'תשע"ח