מרן ראש הישיבה שליט"א שב הבוקר (ראשון) לביתו ברח' חזון איש 5 לאחר כשבוע שהיה מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' • המשיכו להתפלל: רבינו אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלמה

מרן ראש הישיבה שליט"א שב הבוקר בסייעתא דשמיא ובשעה טובה לביתו ברח' חזון איש 5 לאחר כשבוע שהיה מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי מעיני הישועה.

בני ביתו של מרן שליט"א ביקשו להודות מאוד לצוות הרפואי ביחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי מעיני הישועה ובראשם לפרופ' אליהו סורקין ולכל הרופאים וצוות המחלקה שטיפלו במרן שליט"א במסירות רבה והביאו בסייעתא דשמיא למצב רפואי המאפשר את שחרורו של מרן שליט"א. וכן להודות לרופאו האישי פרופ' אברהם וינברגר על מסירותו הרבה שנים רבות לבריאותו של מרן.

"תודה גם להנהלת המרכז הרפואי מעיני הישועה בראשות המנכ"ל הרב שלמה רוטשילד וכל צוות בית החולים", נאמר בהודעה שפרסמה המשפחה.

עוד נמסר כי "בימים הקרובים לא תתקיים קבלת קבל בביתו של מרן שליט"א. מרן שליט"א עדיין זקוק למנוחה הציבור מתבקש שלא להפריע למרן".

הציבור נקרא להמשיך ולהרבות בתפילה לרפואתו המהירה והשלמה של רבינו אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפו"ש.