מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב עדכן את ראשי המוסדות, כי הצלחה במבחני ה'סאלד' הנערכים בסמינרים החרדיים לבנות תיחשב כ"תעודת בגרות", והן יהיו פטורות מלימודים במכינה קדם-אקדמית

מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב שיגר מכתב, בו הוא מורה ל"ראשי המוסדות להשכלה גבוהה" בישראל לקבל את תעודת מבחני ה'סאלד' כתעודת בגרות לכל דבר.

"משרד החינוך קובע כי בעלות תעודת 'מורה מוסמכת בכירה' החתומה ע"י המשרד שעמדו בהצלחה במבחני סולד, ייחשבו כבעלי תעודה שוות ערך לבגרות, לצורך רישום ללימודים אקדמיים". כתב
זכאות שווה ערך לבגרות לצורך לימודים אקדמיים של בוגרי סמינרים חרדיים להוראה

משמעות ההוראה החדשה, היא שבנות חרדיות המסיימות את חוק לימודיהן בסמינר ומעוניינות לרכוש השכלה אקדמית, לא יזדקקו עוד ללימודים התחלתיים במכינה קדם-אקדמית כפי שהיה עד כה, כדי להשיג תעודת בגרות לפני הלימודים לתואר ראשון.

תעודת מורה מוסמכת או בכירה, עמה יוצאת לדרכה כמעט כל תלמידת סמינר, תהיה שוות ערך לתעודת בגרות לכל דבר וענין, כך שהלימודים הקדם-אקדמאיים הללו מתייתרים מאליהם.