שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, י"ז בחשון ה'תשע"ח