Nati Shohat/Flash90

מדוע מחזיקים בקופת בית המשפט 324 מיליון ש"ח ששייך לאזרחים?

במהלך דיון בוועדה לפניות הציבור נחשף: בקופת בית המשפט הצטברו 324 מיליון ש"ח שלא הוחזרו למפקידים זכאים. התירוץ של נציגי בית המשפט: "איננו מסונכרנים עם מרשם האוכלוסין ולכן אנו מתקשים באיתור הזכאים"

 • עיסקה עם גדולי הדור! הזדמנות של פעם בשנה

  תוכן מקודם

 • פגישה שבוטלה פעמיים והצילה חיים

  תוכן מקודם

 • ראש ישיבת פורת יוסף בבקשה יוצאת דופן: הצילו תלמיד שלי!

  תוכן מקודם

 • עצוב: טיפל בילדים תשושי נפש ונכנס לדיכאון עמוק

  תוכן מקודם

הוועדה לפניות הציבור בראשות ח"כ ישראל אייכלר קיימה דיון בעקבות פניות של אזרחים שטענו כי ערבויות שהפקידו בבית המשפט לא הוחזרו לכיסם. מדובר במקרים בהם כבר עבר זמן רב ולא הוגש כתב אישום בתיק.

מבירור שערכה הוועדה עולה כי סכום הפיקדונות שהצטבר עד היום בקופת בית המשפט בתיקים שכבר נסגרו עומד על 366 מיליון ₪ בשלוש השנים האחרונות, מתוכם 324 מיליון ₪ מגיעים בדין למפקידים על פי הנהלים.

יו"ר הוועדה ח"כ אייכלר אמר בפתח הדיון: "אני נדהם לשמוע את המספרים. המצב הקיים אינו יכול להימשך. לפעמים כמות הופכת לאיכות. אם סכום כה גבוה נתקע אי-שם במערכת זה מוכיח כי משהו פגום. טחנות הצדק טוחנות לאט ובדרך שוחקות את האזרח עד תום".

נציגי הנהלת בתי המשפט שהשתתפו בדיון טענו כי המערכת מתקשה לאתר את המפקידים הזכאים, ובנוסף בית המשפט לא מחזיר פיקדונות למי שאין לו חשבון בנק: "אנחנו לא מסונכרנים עם מרשם האוכלוסין. לא קיבלנו אישור להיכנס לנתונים. אנחנו ניזונים מהצדדים עצמם. איתור אנשים זה לא חלק מהעבודה שלנו. אנחנו לא מחלקת חקירות."

עוד ציינו נציגי הנהלת בתי המשפט: "ברגע שנפתח תיק מעצרים, כשחולפים 180 ימים המזכירות בודקת באופן אקטיבי אם נפתח כתב אישום. אחת לחצי שנה המזכירויות עושות מעקב ובקרה לוודא שאין כספים שצריכים לחזור. האינטרס שלנו כמערכת זה שלא יישארו אצלנו כספים מכיוון שכשהכספים שוכבים אצלנו הם צוברים ריביות." בהנהלת בתי המשפט הודיעו כי הם נענו לפנייה וכבר בקרוב ירחיבו את מוקדי המידע על מנת לאפשר לאזרחים לערוך בירור מסודר של הכסף שקיים במערכת.

אייכלר סיכם את הדיון והציג שלוש הצעות על מנת לשחרר את הכספים באופן מידי: "מדובר במצב של סכום גבוה במיוחד והציבור זכאי לכסף הזה. אני פונה לרשות האוכלוסין בדרישה לאפשר גישה לנתונים על מנת לסייע באיתור הזכאים. בנוסף הוועדה רשמה את הודעת בתי המשפט על כך שכבר בקרוב ירחיבו את מוקדי המידע. אנחנו גם נבחן אפשרות חוקית כדי שמי שמשלם במזומן יוכל גם לקבל את ההחזר במזומן. יש אנשים שאין להם חשבון בנק מסיבות שונות וצריך לפתור גם את המקרים הללו".