ניצחו אראלים את המצוקים: לאחר תקופה ייסורים ממושכת נפטר הבוקר זקן המשגיחים ומגדולי בעלי המוסר בדורנו, הגאון הצדיק רבי דב יפה זצוק"ל. בן פ"ט שנים בפטירתו • בפנים: תולדות חייו, זמני וסדרי מסע ההלוויה

אבל גדול ירד הבוקר על עולם התורה, עם קבלת הידיעה המצערת על הסתלקותו של זקן המשגיחים ומגדולי בעלי המוסר בדורנו, הגאון הצדיק רבי דב יפה זצוק"ל.

בחודשים האחרונים חלה המשגיח זצ"ל במחלה קשה וברחבי העולם היהודי נערכו תפילות רבות ועצרות התעוררות לרפואתו. מצבו הידרדר והשתפר לסירוגין, עד שלפני מספר שבועות הוא אושפז שוב בבית החולים בשל הידרדרות משמעותית במצבו, הידרדרות שבסיומה הוא נפטר לדאבון לב.

מסע הלוויתו של מרן המשגיח זצ"ל יצא בשעה 15:00 מהיכל ישיבת 'קול יעקב'. משם ימשיכו ההמונים להיכל ישיבת 'כנסת חזקיהו' ברכסים. מסע ההלוויה יסתיים בבית העלמין ברכסים שם ייטמן.

//www.jdn.co.il/gallery/905537

מתולדותיו: המשגיח זצ"ל נולד בט"ו בסיוון תרפ"ח בווילנה. בשנת ה'תרצ"ה, בהיתו בן 7, עלתה משפחתו ארצה והתיישבה בתל אביב. למד ביישוב החדש, בישיבת חברון, בישיבת פוניבז' ובישיבת סלובודקה. בשנות בחרותו עמד בקשר עם מרן החזון איש זיע"א.

לפני למעלה מיובל שנים התמנה כמשגיח בישיבת 'כנסת חזקיהו', תחת הנהגתו של הגר"א לופיאן זצ"ל. באלול תש"ל, לאחר פטירת הרב לופיאן, התמנה תחתיו למנהלה הרוחני של הישיבה. ברבות השנים הוא שימש כמשגיחגם בישיבת 'קול יעקב' בירושלים ובישיבת 'קרן אורה' בכרמיאל.

המשגיח זצ"ל מסר מדי שבוע עשרות ועדי ושיחות מוסר, בישיבות שבהן הוא כיהן כמשגיח ובבית המוסר בירושלים. כמו כן הוא מסר ועדים בביתו שברכסים, למחנכים, לאברכים ולבחורים.

הותיר אחריו זרע ישרים מבורך, בנים וחתנים הממשיכים את מורשתו הכבירה, בהם: בנו הרב מרדכי יפה – ראש בית המדרש 'פרידמן' בישיבת מיר. בנו הרב צבי יפה – ר"מ בישיבת 'קרן אורה בכרמיאל'. חתנו הרב שלום חיים וייס – משגיח בישיבת 'זיכרון מיכאל' בזכרון יעקב, חתנו הרב יונתן אבר – משגיח בישיבת 'היכל יצחק' וחתנו הרב דניאל ארנפרוינד – משגיח בישיבת תפרח.

ת.נ.צ.ב.ה.