אפילו את ה'בחסדי שמים' כבר לא מזכירים לא בכותרת ולא בגוף הכתבה, לדאבון הלב.