מצילים את העבר, בונים עתיד מפואר: תכונה רבתי בקרב קהל חסידי ואוהדי בית זוועהיל, לקראת המעמד הגדול 'שותפים להצל(ח)ה' • במרכז המעמד הגדול, ישא כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מזוועהיל מדברות קדשו, ואת דבר המעמד ישמיע אורח הכבוד

התרגשות ותכונה רבה בקרב קהל חסידי ואוהדי בית זוועהיל בארה"ק, לקראת המעמד הגדול והמפואר 'שותפים להצל(ח)ה', בו יתכנסו כולם כאיש אחד בלב אחד להציל ולבסס את מוסדות זוועהיל בארה"ק, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מזוועהיל שליט"א.

המעמד הגדול ייערך במוצ"ש הבאה, פרשת תולדות, בהיכל האירועים היוקרתי 'בצלע ההר' – מושב מחסיה (ע"י בית שמש). בשבוע האחרון נשלחו ההזמנות למאות חסידי ואוהדי בית זוועהיל, על מנת להזמינם בכבוד הראוי למעמד הגדול.

במעמד 'שותפים להצל(ח)ה', תוקרן לראשונה מצגת עשויה ביד אמן, המתארת את התפתחות מוסדות זוועהיל מעת עלייתו ארצה של כ"ק הרה"ק רבי שלומק'ע זי"ע, ועד ימינו אנו, כאשר גדיים נעשו תיישים וניכרת ההתפתחות המרשימה של המוסדות הק' לתועלת כלל קהל אנ"ש.

במרכז המעמד הגדול, ישא כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מזוועהיל מדברות קדשו, ואת דבר המעמד ישמיע אורח הכבוד, המשפיע הרה"צ רבי חיים יוסף בידרמן שליט"א. המעמד יפתח בדברי הרה"צ רבי שמואל דוד גולדמן שליט"א, ראש הישיבה לצעירים, והוא יונחה בדברי טעם מפי הרב ישראל פרוש הי"ו, ראש העיר אלעד.

המעמד יתקיים תוך סעודת מצוה מפוארת ומכובדת, לכבוד ראש חודש ולכבוד סעודת מלוה מלכה. מקהלת 'מלכות' בניצוחו הר"ר פנחס ביכלר הי"ו והסולן הר"ר זאנוויל ויינברגר הי"ו תנעים את האירוע, על מנת שיתקיים כלול בהדרו לתועלת כלל המשתתפים.

ב'מוסדות זוועהיל בארה"ק', השלימו את ההיערכות לקראת מעמד 'שותפים להצל(ח)ה', בתוכן מלא וגדוש כראוי וכיאות לתמכין דאורייתא. בימים אלו נקראים כל המוזמנים לאשר את השתתפותם במעמד כדי להבטיח את מקומם, אצל הנציגים המקומיים די בכל אתר ואתר.