מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות נטילת ידים של שחרית

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שני כ"ד מרחשון תשע"ח

כותב ה'בן איש חי': לדעת רבנו האר"י – אחרי הנטילה כהלכתה בבוקר שלש פעמים לסירוגין, נעקרת רוח רעה [ואתמול אמרנו, שיש מוסיפים עוד פעם רביעית]. לכן, צריך לברך מיד קודם הניגוב (ע"כ).

אבל אם אדם צריך לשירותים, יותר טוב שינגב אחר נטילת-ידים של הבוקר, ויילך לבית הכסא, ובצאתו יטול ידיו עוד פעם, ואז יברך: 'על נטילת ידים' ו'אשר יצר'.

ה'בן איש חי' אומר עוד, שאסור לאדם ליגוע במלבושיו קודם נטילת ידים. וגם ללבוש גרבים, אסור. אבל בספרו 'עוד יוסף חי' חזר בו, ושם הוא אומר, שאפשר ללבוש גרבים לפני הנטילה, כי קשה לקום בלי גרבים, במיוחד מחמת הקור. ולישון עם גרבים מלכתחילה, גם כן לא טוב כי זה לא בריא.

יש מי שאמר: לא! ספר 'עוד יוסף חי' סידר אותו התלמיד שלו, לכן זה לא מדויק. אבל הרב עובדיה ענה על זה, אמר: אתם לא יודעים מי זה סידר אותו. סידר אותו תלמידו של ה'בן איש חי' – ר' בן-ציון מרדכי חזן, שהיה צמוד לכל מלה של רבו. ולכן, ספר 'עוד יוסף חי' – 'בן איש חי' כתב! ולא חלו בו ידים.