שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שלישי, כ"ה בחשון ה'תשע"ח