מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות נטילת ידים של שחרית

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שלישי כ"ה מרחשון תשע"ח

כותב הרב 'בן איש חי': "לא יושיט ידיו קודם נטילת שחרית – לא לפה ולא לאף ולא לאזנים ולא לעינים – ואפילו שהעינים סגורות והוא נוגע מבחוץ".

ויש אומרים דוקא כשנוגע מבפנים אבל מבחוץ לא נורא, ככה דעת הגר"א ב'אליהו רבה' שעל המשניות (בסוף מסכת ידים).

"ואם בא לו חיכוך בתוך השינה, הוא מרגיש שהוא חייב לחכך, יחכך על ידי בגד". למשל, יקח את השמיכה ויחכך על ידה.

"וגם לא ישאף אבק נחיריים (-טבק) קודם נטילה". אנשים שמשועבדים לטבק יש להם בעיה גדולה… "ואם התאווה מאד, יקום ויטול ידיו ואחר-כך יקח את הטבק".

"אבל בשינה של היום, וכן אם ישן אחרי חצות לילה, לא צריכים להיזהר בכל זה". ומזה לומדים שמה שעושים נטילה של הבוקר – בכלי, זה לחומרא (אם ישן אחר חצות לילה). כי רואים שהרב 'בן איש חי' כותב, שמצד הדין לא צריך כלי. וככה גם דעת הרשב"א.

אבל נטילה של היום ונטילה של בית הכסא, לא צריכים כלי אפילו לחומרא, אפשר ליטול מהברז.