אדמו"ר משו"א בכה בדמעות שליש בשנת תשמ"ו לפני כל נדרי ובין הדברים הוא אמר "הגיע הזמן לחוקק חוק שרק התורה הק' היא הקובעת ורק חוקי התורה מחייבים ולא כל החוקים וההמצאות שהמציאו החילונים הכופרים מאז הכרזת העצמאות בתש"ח", הם כ"כ אקטואליים גם להיום.