שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, כ"ו בחשון ה'תשע"ח