ח"כ משה גפני הודיע הבוקר לראש הקואליציה, כי לא ישתתף יותר בהצבעות במליאה עד שיקדמו את החוק שמטרתו להסדיר מחדש את איסור הפעלת המרכולים בשבת. מרבית הנציגים החרדים הסכימו להצעת פשרה, ולפיו החוק לא יחול על העיר תל אביב

אחרי פסיקת בג"ץ כי אין לאסור פתיחת מרכולים בתל-אביב בשבת, בקואליציה מתגבשת פשרה ולפיה במפלגות החרדיות יוותרו על חקיקה רטרואקטיבית שתאסור גם את פתיחת המרכולים בתל אביב בשבת, ובתמורה יקבל משרד הפנים שבשליטתו של שר הפנים ויו"ר ש"ס אריה דרעי סמכות לאכוף את דיני העבודה ביום המנוחה. בנוסף לכך, תקודם הצעה ממשלתית שלפיה לא תאושר פתיחת עסקים בימי מנוחה ברשויות מקומיות כך שהסטטוס-קוו יישאר על כנו.

על פי דיווח באתר וואלה, בישיבת ראשי הקואליציה שהתקיימה ביום ראשון, דרש דרעי כי ינוסח תזכיר חוק שלפיו תינתן סמכות לאכוף את דיני העבודה ביום המנוחה לא רק לפקחי משרד העבודה, אלא גם לפקחי משרד הפנים. בסביבתו אמרו כי שר העבודה והרווחה חיים כץ, שממנו תילקח הסמכות הבלעדית, הסכים לכך באופן עקרוני – אך בלשכתו של כץ הבהירו כי "אין הסכמות" וכי "הנושא עדיין בהתדיינות". גורם פוליטי אמר כי "זהו הפתרון המסתמן, אם יהיה צורך, נתניהו יכפה זאת על כץ".

בסמכות שיקבל שר הפנים על דיני העבודה ביום המנוחה, סבורים החרדים כי יהיה להם את היכולת לצמצם את חילול השבת בפתיחת המרכולים בתל אביב, אך לא להביא לסגירתם. עם זאת, בתמורה לכך שיוותרו על החקיקה הרטרואקטיבית, תקדם הממשלה חוק לפיו שר הפנים תהיה סמכות על רשויות מקומיות בפתיחת עסקים בשבת או בימי מנוחה ברשויות, כך שהסטטוס-קוו לא ייפגע. ההצעה זו נועדה בעיקר למנוע מקרים עתידיים של פתיחת עסקים בערים נוספות כפי שקרה בתל אביב.

הסיעות החרדיות דורשות גם כי בין השיקולים שינחו את שר העבודה בבואו לתת היתרי עבודה בשבת, יובאו גם שיקולים של "התחשבות במסורת ישראל", הפגיעה במרחב הציבורי ועוד, זאת מעבר לשיקולים שמובאים בחשבון כיום. בליכוד מקדמים יחד עם החרדים נוסח זה בחקיקה. דרישה זו היא ברקע סערת עבודות הרכבת בשבת ברחבי הארץ.

עם זאת, הסיעות החרדיות לא מצהירות באופן רשמי כי יסכימו לפשרה, ובתגובות רשמיות של שרים וחברי כנסת בש"ס וביהדות התורה הם אומרים כי "הדברים לא סגורים". ח"כ משה גפני מיהדות התורה הוא היחיד שמתנגד. ועדת השרים לחקיקה הייתה אמורה לדון השבוע בהצעתו הפרטית שתאסור באופן גורף את פתיחת העסקים בשבת – גם בתל אביב, אך לבסוף הדיון עליה נדחה לאור הדיונים שהתקיימו בישיבת ראשי הקואליציה.

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני הודיע הבוקר למזכיר סיעתו להודיע לראשי הקואליציה, כי לא ישתתף יותר בהצבעות במליאה עד שיקדמו את החוק שמטרתו להסדיר מחדש את איסור הפעלת המרכולים בשבת, וזאת לאחר שבג"ץ התיר להם לפעול לאחרונה. גורם בקואליציה אמר כי "ההצעה הזו מעוררת קשיים פוליטיים ומשפטיים וגפני עושה בה שימוש כדי לקבל את מבוקשו".

בסביבתו ושל גפני הבהירו כי לא מדובר בהחלטת סיעה או הוראה לכל המפלגות החרדיות אלא החלטתו האישית. ש"ס ויהדות התורה דורשות להביא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעתו של גפני בעניין, אך על אף שתמיכת הממשלה בחוק מעוגנת בהסכמים הקואליציוניים, הנושא נשמט מסדר יומה של הוועדה בישיבותיה האחרונות.